Hvordan idrett er knyttet til kritisk jobbkompetanse

For MYSA er noe av det viktigste å hjelpe jenter og gutter til å kjempe seg ut av fattigdommen. Gjennom årene har mange tusen fått inspirasjon og motivasjon til å skaffe viktige inntekter til seg selv og sin familie.

I 2016 samarbeidet MYSA med en amerikansk humanitær organisasjon - International Youth Foundation (IYF) - om et program som hadde som mål å gi MYSA-ungdom ferdigheter som kunne åpne for å få jobb. Følgende frie oversettelse av en artikkel fra et amerikansk tidsskrift om dette programmet skrevet av en av IYEs ledere, gir et innblikk i hvor viktig slike programmer kan være:

«I det 21. århundre er det ikke slik at utvikling av jobbferdigheter bare må skje i et klasserom; slik læring kan skje hvor som helst, også på idrettsbanen. Personlig har jeg spilt fotball hele mitt liv, og ferdighetene jeg oppnådde som ung på banen – som samarbeid, kreativitet, disiplin, kommunikasjon, besluttsomhet, lederskap og punktlighet - har vært medvirkende til min egen suksess også utenfor idrettsbanen.

Den 15. juli hvert år er World Youth Skill Day, den dagen skal det fokuseres på ungdommens behov for å utvikle ferdigheter som vil hjelpe dem med å sikre og opprettholde meningsfylte levebrød. For oss i IYF er det hva vi er opptatt av hver eneste dag, og derfor har vi nå etablert et eget program i Kenya.

I 2014, spurte Barclays Bank PLC vår organisasjon om vi i IYF var interessert i å lede et program for utvikling av jobbferdigheter gjennom idrett. Da jeg hørte om dette hoppet jeg på muligheten til å kombinere min lidenskap for idrett med mitt ønske om å gjøre en forskjell i ungdommens liv. Omtrent ett år senere, lanserte IYF, Barclays Bank og vår lokale partner Mathare Youth Sports Association (MYSA) - en av Kenyas ledende organisasjoner innen idrett for utvikling – et slikt program. Initiativet, som ble avsluttet våren 2017, kombinerte kompetansen knyttet til deltakelse i idrett med IYFs Passport to Success® (PTS) leksjoner i arbeidsgivende kompetanse.

Kombinasjonen av livsnødvendige ferdigheter og fotballopplæring gjennom å utnytte MYSAs utmerkede fotballprogrammer og IYFs resultater i jobbforberedende ferdigheter viste seg som en vinnende kombinasjon. Gjennom programmet har mange hundre unge kenyanere fra Nairobi's fattige slum-område Mathare fått innsikt i grunnleggende økonomiske og jobb-tekniske ferdigheter. Dessuten har ca 70 prosent av de rundt 500 ungdommene som gikk gjennom programmets opplæring i byggebransjen og diverse service-næringer i ettertid greid enten å bli ansatt i hel eller deltidsjobb eller kommet seg inn på relevant skole.

Ved overleveringen av eksamensbeviset til alle programmets deltakere uttalte MYSAs grunnlegger Bob Munro: "Det var en stor dag i mitt liv den gang vi startet MYSA, det er nesten like stort i dag å oppleve at alle disse unge menneskene har fått jobb." Han refererte blant annet til unge som Navina, en enslig mor som droppet ut av skolen etter å ha blitt gravid. Etter å ha tapt kampen mot kjønnsdiskriminering på arbeidsplassen manglet hun midler for å støtte seg selv og sin unge sønn. Nå, etter å ha fullført dette programmet, er hun en høyt kvalifisert medarbeider, som tjener tilstrekkelig i Kenyas blomstrende byggeindustri til å ha råd til sitt eget hjem.

Vi har i ettertid faktisk opplevd arbeidsgivere i Kenyas byggebransje banker på MYSAs dører på jakt etter trente murere, flisleggere, malere, elektrikere og rørleggere. Kandidater som Navina, og andre som Joseph og Linnet, er nå anerkjente som hardt arbeidende, pålitelige, punktlige, forpliktet til personlig sikkerhet, og bedre i stand til å følge stramme tidsplaner på byggeplassen. Programmet forvandlet unge mennesker med ekstremt vanskelig bakgrunn til å bli tilstrekkelig selvsikre, kompetente og initiativrike fagpersoner.

Selv om fotballbanen kanskje ikke er det mest åpenbare stedet for å finpusse arbeidsrelevante ferdigheter, er denne metoden hvor unge mennesker møtes der de er, viktig også når det gjelder utvikling av kritisk jobbkompetanse.»

Matthew Breman is IYF’s Regional Director, Africa 

http://www.iyfnet.org/blog/how-sports-are-linked-critical-work-readiness-skills