MYSA achievements 2017

Kjære MYSA-venn,

Først vil vi ønske dere alle et godt nytt år og takke for all støtte og engasjement i året som ligger bak oss. Vi håper og tror at 2018 skal bli et godt år for MYSA og alle gode støttespillere.

 

Markeringen av MYSA sitt 30-års jubileum, som noen av oss hadde gleden av å være med på, fant sted i en positiv og fremtidsrettet atmosfære, og samlet mange støttespillere fra nær og fjern. Jubileet var et fint punktum for et godt arbeidsår og var samtidig starten på et nytt år som vi møter med spenning og forventning.

 

Til møtet i "Board of Directors", hvor leder i MViN, Atle Sundelin, er medlem, var det utarbeidet mye nyttig og interessant informasjon. Noe av dette ligger ved denne hilsenen som en nyttig påminnelse om og illustrasjon av at MYSA vokser seg stadig sterkere. Her kan vi vise til den gledelige økningen i antall lag for jenter - fra 453 i 2016 til 560 i 2017 - og organisasjonens planer om å øke jenters deltakelse i organisasjonen. Det er også vel verdt å merke seg det faktum at 12 000 ledere fikk opplæring i "violence prevention" i forbindelse med valgene sist høst. Dette arbeidet nådde ut til mer enn 36 000 personer. Og vi noterer med glede at tre MYSA-ungdommer er blitt valgt inn i lokale "kommunestyrer", og to av de tre er kvinner.

 

Vi håper at dere alle fortsatt vil være med å støtte opp om arbeidet for MYSA gjennom medlemskap i MViN. Det kan lett gjøres ved å gå inn på deltager.no (søk på MViN) og følge anvisningene der. Faste givere med et månedlig beløp - stort eller lite - ville også være svært velkomment. I tillegg kan den enkelte bli en "supervenn". Alt dette ligger det mer informasjon om på våre hjemmesider (www.mvin.no).

 

Vi tar fatt på det nye året med optimisme og visshet om at vi sammen kan bidra til at MYSA vokser seg stadig sterkere.

 

Med hilsen

 

Arman Aardal

(på vegne av styret i MViN)