Årsmøteprotokoll 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. JULI 2014
Oslo Idretts Krets’ lokaler på Ekeberg

Det var 21 tilstede på årsmøtet. Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket velkommen til foreningens årsmøte. Bob Munro, Executive Chair BOT, Esther Aluoch og David Thiru, fra Nairobi ble spesielt ønsket velkommen.

  1. Det var ingen kommentarer til innkalling og møtet ble satt. Årsmøtet godkjente at papirene for lovendring ble delt ut på møtet (Sak 3d)

3 a Arman Aardal ble valgt til møteleder. Han informerte at alle som var medlem i 2013 var invitert til årsmøtet selv om medlemskontingenten ikke var betalt.  Han oppfordret de som så langt ikke hadde betalt kontingenten for 2014 om å fornye medlemskapet.    

3 b Både den formelle Årsberetningen på norsk og den informative Årsberetningen på engelsk ble godkjent.

Bob Munro takket for alt som venneforeningen har gjort for Mysa. Han informerte også om at flere ting skjer.  Bl.a. var han i et møte med UEFA i Genève på vei til Norge.  Der diskuterte han tre forskjellige prosjekter i MYSA og i Mathare United hvor UEFA vil stå for finansieringen. Meget lovende og spennende.

3 c Erling Ruud gikk gjennom regnskapet, balansen og noter for 2013.  Det ble enstemmig vedtatt. Erling fikk takk og klapp for sin gode jobb.

3 d Lovendring                                                                      

Styret la frem forslag på endringer av valgordninger fordi det er for ambisiøst med elektronisk valg. Styrets forslag om endringer av § 3 Stemmerett og valgbarhet og §8 Stemmegiving på årsmøtet ble enstemmig vedtatt.

3 e Valg av styret

Det sittende styret, Atle Sundelin, Lars Sevilhaug, Arman Aardal, Erling Ruud og Elisabeth Sommerfeldt, ble enstemmig gjenvalgt.

3 f Valg av valgkomite

Turid Hoffart og Jane Molstad ble enstemmig valgt til dette.

3 g Valg av revisor

Terje Kromvoll, BDO Revisjon, ble enstemmig gjenvalgt. Styret fikk fullmakt til å finne en billigere løsning, om mulig en som kan gjøre det på frivillig basis.

 

Asker, 30. juli 2014

Elisabeth Sommerfeldt