Årsmøteprotokoll 2017

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017
Tirsdag 1. august kl. 18 på Idrettens hus, Ekeberg

Det var 26 medlemmer og gjester tilstede på årsmøtet.

1.Velkommen

Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket velkommen til foreningens 5. årsmøte.

2.Godkjenning av innkallingen

Det var ingen kommentarer til innkallingen og møtet ble satt.

3.Saksliste for den formelle delen av møtet:

  1. a) Atle Sundelin ble enstemmig valgt til møteleder
  2. b) Både den norske og engelske Årsrapport for 2016 ble godkjent og sendes til Brønnøysund og Innsamlingskontrollen.
  3. c) Regnskap for 2016 ble gjennomgått av Erling Ruud og ble godkjent uten kommentarer. Grunnet ferie manglet vi revisors rapport. Den ettersendes.
  4. d) Det var ingen forslag.
  5. e) Styret bestående av Atle Sundelin (leder), Arman Aardal, Elisabeth Sommerfeldt, Erling Ruud og Jane Molstad samt varamedlemmene Aina Mydland (Søgne) og Torill Sevilhaug (Brumunddal) og Randi Birgitte Salicath (ungdom) ble gjenvalgt.
  6. f) Valgkomite blir oppnevnt av styret.
  7. g) Som revisor ble Jan-Erik Gundersen, RevisionsBureauet AS, gjenvalgt.

Asker 2. august 2017

Elisabeth Sommerfeldt