top of page

Organisasjonskart

Budsjetter, regnskaper, årsrapporter og valg
MYSAs venner i Norge
Årsmøte
Koordinering av all virksomhet
Styre
Lokale ledd
Sentralt ledd

Akademiet

(Norsk fotbaltrener- forening*)

Brumunddal

Søgne

Sotra

* Norges Fotballtrenerforening (NFT) har inngått en avtale med MYSA om å finansiere og bistå i gjennomføringen av et flerårig program for trenerutvikling.
I den forbindelse ble NFTs forhold til MViN formalisert og NFTs daglige leder innvalgt i MViNs styre.
bottom of page