top of page

Åpen Scene på Komarok

6.mai ble det arrangert Åpen scene ved MYSAs hovedkvarter Komarok. Med både dance workshop og en mulighet for alle til å vise fram sine kulturinnslag. Dette er en mulighet for MYSA og til å samle ungdom og få kontakt med andre ungdom en de som fanges opp via fotballen. En god arena for inspirasjon og skaperglede i trygge omgivelser, og for noen også et springbrett på veien ut fra vanskelighetene i slummen.Comments


bottom of page