top of page
IMG_2303.JPG

Helsetjenester og informasjon 

MYSA har egne små helsestasjoner hvor de som ønsker det kan få testet seg og få rådgiving om HIV, aids og andre seksuelt overførbare sykdommer. Her kan ungdommene også få gratis prevensjon. MYSA bruker også dette som en mulighet for råd og veiledning i forhold til de som sliter med narkotika- og alkohol-misbruk,  og de som opplever vold i familien eller seksuelt misbruk. Noen kvelder/netter reiser de ut til områder der de prostituerte tilbyr sine tjenester for å gi disse "midnight workers" samme tilbud og støtte. 

Der er MYSAs egne ungdommer som er blitt kurset for å utføre dette viktige arbeidet. 

MYSA har etablert et samarbeid med Leger Uten Grenser i tillegg til lokale helseinstitusjoner og henviser videre dit når mer ekspertise og behandling kreves.

bottom of page