top of page
Skolestipend_edited.jpg

Leadership Award

MYSA ønsker å bidra til at medlemmer får utdannelse.

MYSA deler derfor ut det de kaller Leadership Awards til jenter og gutter som har tatt ansvar og opparbeidet seg flest poeng via aktiviteter. Leadership Awards blir gitt ved at MYSA betaler avgifter skolene direkte til skolene eller ved at de refunderer familienes utgifter til for eksempel skoleuniformer og skolebøker.

bottom of page