top of page

Styret

Leder:                         Atle Sundelin

                                    + 47 908 82 328

                                    atle.sundelin@outlook.com

Kasserer:                    Erling Ruud

                                    +47 997 04 887

                                    Erlingruud22@gmail.com

Nestleder:                  Elisabeth Sommerfeldt

                                    +47 414 20 113

                                    elisabethsommerfeldt@gmail.com

Styremedlemmer:     Arman Aardal

                                    + 47 924 82 549

                                    armaa@online.no

  Aina Mydland

                                    +47 970 83 666

                                    ainamyd@gmail.com

Jane Molstad                     

+47 930 64 728      

jane-mol@online.no

Torill Sevilhaug                         +47 918 06 351                        torillsevilhaug@gmail.com   

Leo Kriszat                    NN fra fotballtrenerforeningen 

+47 467 95 513

lkriszat@gmail.com

20200421_151232.jpg

Atle Sundelin

Atle har et langt liv bak seg som frivillig leder av frivillige organisasjoner. For det meste har det frivillige engasjementet ligget innen idretten, men også som styreleder av Oslo Røde Kors. Innen idretten har han i mange år vært styreleder i Bækkelagets Sportsklub og styreleder for Norway Cup. Han har dessuten vært nestleder i Norges Orienteringsforbund og representert Norge i det Internasjonale Orienteringsforbundets styre. De seneste år har han vært styreleder for Norges Idrettsleder-Veteraner.

 

Som styreleder for Norway Cup lærte Atle MYSA å kjenne under deres første besøk til Norway Cup i 1990. Laget som kom fra MYSA ble slått ut tidlig i turneringen, noe som ledet til at Atle og familie inviterte laget med ledere hjem til grillselskap. Da ble et engasjement tent som har gått uavbrutt i alle år etter. Siden MYSAs Venner i Norge ble etablert har han fungert som styrets leder, og han har i like mange år vært ett av 10 medlemmer i MYSAs Board of Trustees (MYSAs overordnede styre).

 

Utenom det frivillige engasjementet har Atle ledet og i mange år vært konsulent for handels- og tjenesteytende virksomheter. Konsulentoppdragene hans har ligget innen effektivisering, restrukturering, strategi- og forretningsutvikling. Han har også vært «omstillings-general» for virksomheter i krise i rollen som innleid daglig leder eller som arbeidende styreformann.

Logo MYSAS venner.png

Erling Ruud

Info om Erling kommer snart

Elisabeth.jpg

Elisabeth Sommerfeldt

Info om Elisabeth kommer snart

image00016.jpeg

Arman Aardal

 

"Jeg er pensjonist etter å ha arbeidet 40 år i Utenrikstjenesten. Jeg studerte statsvitenskap og tok en Mastergrad ved Georgetown University i Washington, DC,USA. Deretter avtjente jeg verneplikten i H.M. Konges Garde. Etter ca to år i media begynte jeg i Utenriksdepartementet. Etter endt aspirantkurs bar det til min første utestasjonering ved Norges ambassade i Nairobi. Min tjenestegjøring i utlandet var i hovedsak i det østlige Afrika og tre år ved Norges Delegasjon til De Forente Nasjoner (FN) i New York. Videre deltok jeg i arbeidet med oppfølging av Den såkalte "Brundtland-rapporten"(Vår Felles framtid) om miljø og utvikling. Rapporten ble utarbeidet av en FN-oppnevnt kommisjon ledet av daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. I de siste årene av min tjenestetid arbeidet jeg med spørsmål knyttet til forebygging knyttet til naturkatastrofer og ekstremvær.

 

Jeg har vært engasjert i MYSA siden 1990 og fulgt organisasjonen tett. Mitt engasjement har vært særlig rettet mot arbeidet med å gi jenter like muligheter. Et av mange høydepunkt var jenter U-14-lager "Red Beavers Fotball Club" som vant den første turneringen overhodet for jenter i Kenya i 1992.

 

I arbeidet til styret for MYSAs Venner i Norge (MViN) har jeg lagt særlig vekt på behovet for at MYSA Kenya må bli bærekraftig og selvdrevet. Det er særlig behov for å engasjere tidligere medlemmer  ("alumni") i arbeidet med å gjøre organisasjonen uavhengig av støtte fra utenlandske donorer.

 

I 2020 ga jeg ut boken "Diplomatiet fra innsiden", en beretning om det å være menneske midt i arbeidet med å representere Norge. All inntekt fra salget av boken går uavkortet til MYSA"

10517933_10152667713488933_3172517042207530065_o.jpg

Jane N Molstad (f.1968)

Kvalitetsleder, Sykehusapotekene Innlandet. Cand Scient, Toksikologi  

Gift med bonde Kjetil, mor til Oda og Elise og bestemor til Kristian. 

Sommeren 2003 feiret MYSA 10 års jubileum i Brumunddal og det var vårt første møte med MYSA. Vi fikk være vertsfamilie for to flotte U14 jenter fra Mysa, tårene trillet på både oss og jentene når vi måtte ta farvel. De ble våre første kenyanske barn og vi har fortsatt kontakt med den ene av disse jentene. I årene som har fulgt har vi hatt mange barn og ungdommer innom, vår Kenyanske familie vokser og vokser. Vi har lært så mye av våre mysa-barn, fått et nytt syn på verden og oss selv. Vi har sett viktigheten av MYSAs arbeid, vi har sett resultat av hvordan det å tidlig bli stilt til ansvar for hva du gjør og for dine valg har gitt mange ungdommer en mulighet til å skape seg en bedre fremtid for seg selv og for sitt lokalsamfunn. Jeg har besøkt vår Kenyanske familie og MYSA i Nairobi 2 ganger, og håper muligheten snart byr seg igjen. 

Jeg har vært styremedlem i MViB siden 2011 og i MViN siden 2016. Jeg er nå leder for MViB 

Aina Mydland

Info om Aina kommer snart

image00033.jpeg

Torill Schwartz Sevilhaug (f 1948)

 

I dag er hun pensjonist, men har i flere år drevet bensinstasjon sammen med sin mann. MYSA har en stor plass i hjertet til Torill, og Torill har også en stor plass i hjerte til mange MYSAmedlemmer.

 

I 1991 deltok Torill og mannen hennes Lars sammen med 4000 Brumunddøler, i en markering arrangert av Brumunddal på nye veier. Bygda tok et oppgjør med en fremvoksende rasisme og «Vend rasismen ryggen» ble et slagord på draktene til Brumunddal fotball. Dette er opptakten til et langt vennskap med- og stort engasjement for MYSA. I 1994 ble Torill og Lars med juleflyet fra Braaten safe, som reiste til Kenya med nødhjelp og her fikk de for første gang besøke MYSA og slummen. Familien var vertsfamilie for første gang året etter og har deretter vært vertsfamilier utallige ganger.

 

Hvert år etter dette har de dratt på besøk til MYSA og vennene i Kenya. Torill mistet sin mann i 2016, men har fortsatt å reise til «familien» i Kenya hvert år. Torill har vært aktiv medlem i MYSAs venner i Brumunddal i veldig mange år og er det fortsatt, i tillegg til nå å være styremedlem i MVIN. 

Leo.jpg

Leo Kriszat

 

For tiden master-student i Sport Management på Norges idrettshøyskole.

Har også et årsstudium i Idrett, Kultur og Utviklingsarbeid.

Jeg har også erfaring fra flere forskjellige verv i den norske fotballen. Blant annet som jente-ansvarlig i klubb, trener, lagleder og dommer. Jobber for tiden som fotballtrener i FRIGG Oslo ved siden av studiene.

 

Som femtenåring fikk jeg gjennom Norges Fotballtrener Forbund muligheten til å dra å besøke MYSA i Mathareslummen i Nairobi, Kenya. Der opplevde jeg hvordan organisasjonen MYSA jobber med idrett i kombinasjon bistandsarbeid. Denne fascinerende opplevelsen åpnet øynene mine for betydningen idrett kan ha. Denne reisen gjorde at jeg ble fast bestemt på en dag å dra tilbake til Afrika og jobbe med bistand gjennom idrett. 

 

Opplevelsen fra Mathare er hovedgrunnen til at jeg i 2022 valgte å dra et år til Zambia. Der jobbet jeg også med idrett som utviklingsverktøy i flere underprivilegerte lokalsamfunn i landet. Dette i regi av Norges Idrettsforbunds program "idrettsutvekslingen". 

Jeg håper at jeg en dag igjen kan dra ned til Afrika og gjøre noe betydningsfullt gjennom idrett der. 

bottom of page