top of page

Styret

Leder:                         Atle Sundelin

                                    + 47 908 82 328

                                    atle.sundelin@outlook.com

Kasserer:                    Erling Ruud

                                    +47 997 04 887

                                    Erlingruud22@gmail.com

Nestleder:                  Elisabeth Sommerfeldt

                                    +47 414 20 113

                                    elisabethsommerfeldt@gmail.com

Styremedlemmer:     Arman Aardal

                                    + 47 924 82 549

                                    armaa@online.no

Varamedlemmer:      Aina Mydland

                                    +47 970 83 666

                                    ainamyd@gmail.com

Teddy Moen

+47 918 85 123

teddy.moen@fotballtreneren.no

Jane Molstad     

+47 930 64 728      

jane-mol@online.no

Torill Sevilhaug                                    +47 918 06 351                                    torillsevilhaug@gmail.com

20200421_151232.jpg

Atle Sundelin

Atle har et langt liv bak seg som frivillig leder av frivillige organisasjoner. For det meste har det frivillige engasjementet ligget innen idretten, men også som styreleder av Oslo Røde Kors. Innen idretten har han i mange år vært styreleder i Bækkelagets Sportsklub og styreleder for Norway Cup. Han har dessuten vært nestleder i Norges Orienteringsforbund og representert Norge i det Internasjonale Orienteringsforbundets styre. De seneste år har han vært styreleder for Norges Idrettsleder-Veteraner.

 

Som styreleder for Norway Cup lærte Atle MYSA å kjenne under deres første besøk til Norway Cup i 1990. Laget som kom fra MYSA ble slått ut tidlig i turneringen, noe som ledet til at Atle og familie inviterte laget med ledere hjem til grillselskap. Da ble et engasjement tent som har gått uavbrutt i alle år etter. Siden MYSAs Venner i Norge ble etablert har han fungert som styrets leder, og han har i like mange år vært ett av 10 medlemmer i MYSAs Board of Trustees (MYSAs overordnede styre).

 

Utenom det frivillige engasjementet har Atle ledet og i mange år vært konsulent for handels- og tjenesteytende virksomheter. Konsulentoppdragene hans har ligget innen effektivisering, restrukturering, strategi- og forretningsutvikling. Han har også vært «omstillings-general» for virksomheter i krise i rollen som innleid daglig leder eller som arbeidende styreformann.

Logo MYSAS venner.png

Erling Ruud

Info om Erling kommer snart

Elisabeth.jpg

Elisabeth Sommerfeldt

Info om Elisabeth kommer snart

image00016.jpeg

Arman Aardal

 

"Jeg er pensjonist etter å ha arbeidet 40 år i Utenrikstjenesten. Jeg studerte statsvitenskap og tok en Mastergrad ved Georgetown University i Washington, DC,USA. Deretter avtjente jeg verneplikten i H.M. Konges Garde. Etter ca to år i media begynte jeg i Utenriksdepartementet. Etter endt aspirantkurs bar det til min første utestasjonering ved Norges ambassade i Nairobi. Min tjenestegjøring i utlandet var i hovedsak i det østlige Afrika og tre år ved Norges Delegasjon til De Forente Nasjoner (FN) i New York. Videre deltok jeg i arbeidet med oppfølging av Den såkalte "Brundtland-rapporten"(Vår Felles framtid) om miljø og utvikling. Rapporten ble utarbeidet av en FN-oppnevnt kommisjon ledet av daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. I de siste årene av min tjenestetid arbeidet jeg med spørsmål knyttet til forebygging knyttet til naturkatastrofer og ekstremvær.

 

Jeg har vært engasjert i MYSA siden 1990 og fulgt organisasjonen tett. Mitt engasjement har vært særlig rettet mot arbeidet med å gi jenter like muligheter. Et av mange høydepunkt var jenter U-14-lager "Red Beavers Fotball Club" som vant den første turneringen overhodet for jenter i Kenya i 1992.

 

I arbeidet til styret for MYSAs Venner i Norge (MViN) har jeg lagt særlig vekt på behovet for at MYSA Kenya må bli bærekraftig og selvdrevet. Det er særlig behov for å engasjere tidligere medlemmer  ("alumni") i arbeidet med å gjøre organisasjonen uavhengig av støtte fra utenlandske donorer.

 

I 2020 ga jeg ut boken "Diplomatiet fra innsiden", en beretning om det å være menneske midt i arbeidet med å representere Norge. All inntekt fra salget av boken går uavkortet til MYSA"

316643448_706505417328548_2648929997658015716_n.jpg

Teddy Moen

Gift med Marianne (56) og barna Markus (27) og datter Martine (26). Bor i Kristiansand.

• Generalsekretær i  Norsk Fotball-Trenerforening (NFT)

• UEFA A-lisens trener i fotball (Norges Fotballforbund)

• Diplomtrener NIF (Olympiatoppen)

• Cand.mag/kroppsøvingslærer (4-årig utdannelse fra Norges Idrettshøgskole)

• Adjunkt m/opprykk i kroppsøving, historie og engelsk

I 2013 reiste jeg til Nairobi og Mathare-slummen for å møte ledere i MYSA. Dette kom i kjølvannet av den famøse konflikten mellom MYSA og Strømmestiftelsen. Det resulterte i følgende:

- Norsk Fotballtrenerforening har siden 2013 hatt et samarbeid med MYSA i Mathare-slummen i Kenyas hovedstad Nairobi. I et av Afrikas største slumområder har MYSA i over 30 år brukt fotball som et verktøy for å skape en bedre hverdag for tusenvis av barn og unge. NFT har brukt over 3.5 millioner kroner på disse årene i prosjektet.

 - Norsk Fotballtrenerforeningen har blant annet bidratt til å bygge et senter for trenerutdanning og man har fått på plass en organisasjon med trenerveiledere og mentorer. Disse utvikler og holder trenerkurs som tilbys gratis til fotballtrenere. Og er gode rollemodeller i et miljø som gir mange vanskelige utfordringer.

NFT bistår også med utstyr som fotballer og treningstøy, i tillegg til inntekter fra årlig salg av julepakker i samarbeid med CEMO Care.

- Norsk Fotballtrenerforening ønske er å støtte MYSA (Mathare Youth Sports Association) gjennom å gi ressurser til å utvikle bedre utdanningstilbud for fotballtrenere i slummen. Ved å få flere og bedre fotballtrenere, vil også barn og unge få et bedre tilbud – fotball-, holdnings- og utdanningsmessig.

 

Teddy Moen er ansvarlig for programmet i NFT.

10517933_10152667713488933_3172517042207530065_o.jpg

Jane N Molstad (f.1968)

Kvalitetsleder, Sykehusapotekene Innlandet. Cand Scient, Toksikologi  

Gift med bonde Kjetil, mor til Oda og Elise og bestemor til Kristian. 

Sommeren 2003 feiret MYSA 10 års jubileum i Brumunddal og det var vårt første møte med MYSA. Vi fikk være vertsfamilie for to flotte U14 jenter fra Mysa, tårene trillet på både oss og jentene når vi måtte ta farvel. De ble våre første kenyanske barn og vi har fortsatt kontakt med den ene av disse jentene. I årene som har fulgt har vi hatt mange barn og ungdommer innom, vår Kenyanske familie vokser og vokser. Vi har lært så mye av våre mysa-barn, fått et nytt syn på verden og oss selv. Vi har sett viktigheten av MYSAs arbeid, vi har sett resultat av hvordan det å tidlig bli stilt til ansvar for hva du gjør og for dine valg har gitt mange ungdommer en mulighet til å skape seg en bedre fremtid for seg selv og for sitt lokalsamfunn. Jeg har besøkt vår Kenyanske familie og MYSA i Nairobi 2 ganger, og håper muligheten snart byr seg igjen. 

Jeg har vært styremedlem i MViB siden 2011 og i MViN siden 2016. Jeg er nå leder for MViB 

Aina Mydland

Info om Aina kommer snart

Torill Sevilhaug 

Info om Torill kommer snart

bottom of page