top of page
IMG_9940.JPG

Trenerutvikling

Trenerforeningen + MYSA = Inspirasjon til fotballtrenere i slummen

 

Siden 2013 har Norsk Fotballtrenerforening med leder Teddy Moen samarbeidet med organisasjonen MYSA Kenya. MYSA har over 30.000 medlemmer og 2.000 fotballag. Fotballen brukes som et aktivt verktøy for å gi inspirasjon, håp og utdanning av barn og unge. Siden oppstarten for over 30 år siden har MYSA bidratt til å gi et bedre liv til tusenvis av unge i et av Afrikas verste slumområder.

 

Trenerforeningen har bidratt til å bygge et senter for trenerutdanning og man har fått på plass en organisasjon med trenerveiledere og mentorer.  Disse utvikler og holder trenerkurs som tilbys gratis til fotballtrenere. Og er gode rollemodeller i et miljø som gir mange vanskelige utfordringer.

 

«Vi ser at med små midler kan mye utrettes. Årlig investerer NFT nærmere kr. 300.000 i vårt samfunnsprogram. Men vi trenger hjelp og støtte fra flere fotballtrenere i Norge!»

Per Ravn Omdal, MYSA-Ambassadør, medlem i NFT og tidligere president i Norges Fotballforbund

 

Les mer om prosjekter i denne artikkelen:

Fotballer på vei til Kenya

Norsk Fotballtrenerforening er den kollektive stemmen for fotballtrenere i Norge!

NFT er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Foreningen skal organisere og være den kollektive stemmen for fotballtrenere samt representere fotballtrenere i Norge internasjonalt. Foreningen skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene om fair play. NFT er en interesseorganisasjon.

NFTLogo.jpg
bottom of page