top of page

Skolestipend - en mulighet til utdanning

Meglerfirmaet Clarksons Platou gav MYSA en julegave både i 2020 og i 2021 via MYSAs Venner i Norge. Julegavene gikk til MYSAs Leadership Awards program og hadde skolepenger til jenter som mål.


MYSA deler ut skolepenger til ungdom hvor foreldre/foresatte ikke har råd til å holde ungdommen i skolen. De som mottar slike stipend har vært medlemmer i MYSA en tid, og ikke bare deltatt som aktive i programmene, men også vært frivillige som har hjulpet MYSA å hjelpe andre. På den måten har MYSA lært disse ungdommene godt å kjenne og fått innsyn i deres vanskelige skolesituasjon.


Nedenfor ser dere et bilde fra den siste utdelingen hvor 42 MYSA jenter fikk utdanningsstipend på grunn av pengene fra Clarksons Platou. Jentene som kom i følge med sine foreldre eller foresatte mottok sjekkene sine som vil bli utbetalt til deres læreinstitusjoner.


Dere finner også en video med takksigelser fra noen av jentene og deres mødre her:

MYSA og MYSAs Venner i Norge sender en stor takk til Clarksons Platou for den meget viktige støtten de har gitt.Comments


bottom of page