top of page

Løp for MYSA 

Klikk her for  Invitasjon til skolene 

Hva er «Løp for MYSA»?

«Løp for MYSA» er et morsomt og aktiviserende opplegg der

elevene bidrar til å gi barn og unge i slummen en mulighet til et bedre liv. På forhånd skaffer elevene sponsorer som lover å støtte med et selvvalgt beløp for hver runde eleven gjennomfører. En sponsor kan være hvem som helst, som for eksempel foresatte eller andre slektninger, og elevene kan skaffe så mange sponsorer de vil. Pengene elevene samler inn, går uavkortet til MYSA. 

 

Hvorfor arrangerer vi «Løp for MYSA»?

«Løp for MYSA» gir elevene en unik mulighet til å samles rundt både kunnskap, fysisk aktivitet og solidaritet.

 

Slik gjør vi det:

Elevene løper en runde så mange ganger de orker.

Runden kan være så lang/kort dere vil.

For hver runde får eleven et klistremerke i sitt rundekort.

Sponsoren gir en valgfri sum for hver runde deltakeren gjennomfører.

  

Dette gjør en sponsor:

Før «Løp for MYSA» fyller sponsoren ut navn og summen den vil gi pr runde på  sponsorkonvolutten. Sponsor får på forhånd informasjon om hvor lang runden er og hvor lang periode eleven kan løpe. Etter løpet viser eleven sponsoren rundekortet sitt.

Sponsorbeløpet beregnes ved å gange antall klistremerker/runder med beløpet som ble avtalt på forhånd. Har sponsoren lovet f.eks. kr. 15,- pr. runde og eleven gjennomførte fem runder, blir beløpet kr. 75,-.

Pengene kan legges i sponsorkonvolutten, som eleven tar med til skolen, settes direkte inn på konto til MYSAs Venner i Norge (MViN): 1503 40 04533 eller VIPPSes direkte til oss på 535703

  

Materiell: MViN tilbyr skolene konvolutter for innsamling av penger, i tillegg til kopieringsunderlag for løpekort og informasjonsmateriell til foresatte.  

 

Skolekontakt i MViN: Marianne Skogstad Torp jobbe selv som lærer på Fagerlund skole i Brumunddal som har arrangert «Løp for MYSA». Hun kan svare på spørsmål dere måtte ha i forhold til praktisk gjennomføring og også komme med nyttige tips.

Bare ta kontakt: Tlf: 918 03 39 14 / marianneskogstad@hotmail.com

bottom of page