top of page

Turnering for flyktninger i slummen i regi av MYSA


MYSA arrangerte sin første fotballturnering for flyktninger i storbyen Nairobis slumområder den 5. april 2023. Turneringen hadde integrering som mål og bygget på FNs rettigheter for flyktninger og på det faktum at utfordringen for flyktninger som bor spredt i en storby-slum er andre enn de flyktninger i flyktningeleir har.

Turneringen samlet «landslag» med flyktninger fra 7 forskjellige land: Kongo, Rwanda, Etiopia, Nigeria, Sør-Sudan, Kamerun og Somalia. I tillegg deltok et lag fra MYSA som representerte Kenya. I løpet av turneringen, ble deltakerne engasjert i forskjellige aktiviteter, som foruten selve fotballturneringen omfattet opplæring i ferdigheter rettet mot å fremme likestilling, verdien av idrett i utviklings-sammenheng, samt økter med tverrkulturell dialog ut fra deltakernes ulike praksiser og tro.

I tillegg viste alle de deltagende lagene frem sin kulturarv gjennom en fargerik utstilling. MYSA feiret også den internasjonale dagen for idrett som verktøy i utviklings-sammenheng under temaet "Scoring for the Planet through Sports"


Arrangementet ble støttet av United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNSESCO) og Kenya Academy of Sports.


Hva oppnådde vi gjennom arrangementet?:

(a) 144 flyktninger samt en stor gruppe medlemmer av MYSA var engasjert i fotballvirksomhet, opplæring i livsferdigheter samt aktiviteter for tverrkulturell dialog.

(b) Det ble etablert et sosialt støttenettverk for flyktninger i storby gjennom UNHCR’s kontor i Nairobi (UNHCR= FNs Høykommissær for flyktninger)

(c) Suksessfull gjennomføring av den første rettighetsbaserte og inkluderende fotball- turnering for flyktninger i en storby

(d) Vi sørget for å integrere flyktningene i MYSAs normale virksomhet i de 16 sonene MYSA opererer i i den store Mathareslummen

(e) Gjennom gruppearbeider ble flyktningene gitt ferdigheter og kunnskap for å forbedre egen selvtillit/tro på seg selv

(f) MYSA fikk gjenopprettet kontakten med viktige FN-organisasjoner

Comments


bottom of page